divendres, 12 de novembre de 2010

Immigració

Sembla que el Partit Popular vol fer de la immigració el “leitmotiv” de la campanya electoral catalana. Quan dic la immigració vull dir, el debat sobre el paper de la immigració a la societat catalana.

Negar avui, que la immigració preocupa a la ciutadania o a gran part d’ella és inútil. La immigració ocupa molta part de les nostres converses, fins i tot de les familiars. Qui no ha expressat alguna opinió sobre el fenomen de la immigració o dels immigrants?

Per tant el debat existeix i segurament és necessari parlar-ne i debatre aquest fenomen. El problema sorgeix, segons el meu punt de vista en el “com” i “quan” és debat aquest tema.

La immigració és una qüestió global, que té orígens i desenvolupaments territorials i socials molt complexes.

Per tant crec que “com” debatem aquest tema és important. La societat ha de parlar d’aquest tema des del coneixement, la serietat de plantejaments i la fermesa de les pròpies conviccions i model social. M’explicaré. Ser capaç d’entendre que ser una societat acollidora, no va en contra a per ser ferms amb la nostra escala de valors, el nostre model social i de convivència. En resum, si parlem de drets, hem de parlar dels deures de tots, immigrants inclosos. Sense excepció. I perquè no, debatre sobre si poden o no portar una política de “Papeles para todos” (paradigma de les propostes del Sr. Zapatero i els socialistes) o tenim dret a fixar quotes d’admissió d’immigrants. Per tant com pot veure el lector, jo proposo un debat plural, a fons, seriós on es parli de tot, i no mediatitzat per rés.

La conseqüència d’aquest plantejament és evident: Si abans parlàvem del “COM”, ara vull parlar del “QUAN”. Tot això que jo proposo, és pot tractar durant 15 dies de campanya electoral? Realment el PP busca parlar i debatre sobre la immigració o busca vots? Per mi és clar i busca vots.

I els debats que sols busquen vots, no acostumen a ser gaire profitosos. Sempre he dit que donar respostes simples a problemes complexos no és gaire intel·ligent. Qualsevol pot preguntar-se, si tot és tant senzill com el que proposa el PP, perquè no ho aplica on governa? A Madrid, a València, a Galícia... etc perquè no fa allò que diu que farà a Catalunya? Doncs molt senzill, el Partit Popular no busca solucionar el problema, sols busca vots... i això és sempre molt perillós.