dimarts, 24 de febrer de 2009

L’equip de govern, s’apropia de les idees de CIU, perquè ells no en tenen.

Avui sorprenentment l’equip de govern del sr. Ballesteros ha presentat unes mesures anticrisis per reduir 2.7m d’€, del pressupost de l’ajuntament al 2009.

Cal recordar, que la darrera setmana entre les mesures anticrisi que CIU proposava, una d’elles era reduir 2.2m d’€ del pressupost de l’ajuntament al 2009, i constituir una taula de participació, que aplegui totes les institucions que treballen directament amb els més necessitats i destinar aquests diners a aquestes entitats per què cobreixen l’allau de persones que estan atenent i que de ben segur superen en bon número als anys anteriors. A més a més, en bona part, moltes d’aquestes responsabilitats les hauria de cobrir el nostre Ajuntament, i és per això que és just que aquests diners es destinin a aquesta finalitat.

Les mesures anticrisis que proposa el govern Ballesteros, són abstractes i indeterminades, ja que reduir diners, en consum energètic, consum de telèfon i ús de paper és francament complicat, us posaré un exemple: s’ha parlat en diverses ocasions, per exemple que els comunicats interns siguin per correu electrònic, i quan fas servir aquesta via, el regidor del govern al que li demanes alguna cosa, et diu que li enviïs oficialment per escrit en paper. Aleshores, en que quedem? Reduïm paper, o és la única via oficial? És aquesta la forma en que pensa reduir despeses aquest Ajuntament?

La reducció del pressupost, és factible fer-la d’altres partides que afecten més d’aprop als regidors del govern, com per exemple despeses de representació, publicitat i propaganda, i de gairebé totes les regidories, Hisenda, Relacions ciutadanes, Comunicació i participació ciutadana, cultura i festes.... i altres partides com poden ser interessos bancaris, liquidació pressupost 2008, aportacions empreses municipals....

En definitiva, que surten al pas amb una mesura copiada, d’això se’n diu apropiació d’idees, (com a darrer recurs, ja que aquest govern està veient que CIU aporta més que ells), i a més a més, no concreten a que destinaran els diners que pretenen estalviar, doncs, o no tenen clar que puguin aconseguir l’estalvi, o la destinació dels diners ja la tenen clara, per mantenir totes les nòmines dels càrrecs de confiança i amics que ocupen llocs de treball superflus.

Sr. Ballesteros, ja cal que faci treballar a tot l’equip d’assessors que té, i siguin una mica més originals.