dimecres, 26 de novembre de 2008

EL SR. BALLESTEROS NO ÉS SENSIBLE A LA CRISI ECONÒMICA

Davant la crisi econòmica que conviu amb nosaltres, ja fa uns mesos, el nostre grup municipal va demanar a l’equip de govern que congelés tots els impostos i taxes que siguin responsabilitat d’aquest Ajuntament.

En perjudici de tots els ciutadans de Tarragona, l’equip de govern es va negar a la nostra petició.
Ara toca aprovar els pressupostos, i el nostre grup municipal torna a sol·licitar el següent:

Que es revisi el càlcul de taxes i impostos, que s’aplicaran al 2009, ja que s’han calculat en base a un IPC del 4,7%, i actualment és bastant més baix, i pot acabar a finals d’any, prop del 2,5%, segons el President Rodríguez-Zapatero.

I això perquè ho demanem: Els salaris dels Tarragonins es revisaran en base al IPC de desembre(possiblement sobre un 2%), però per contra els impostos i taxes que hauran de pagar seran en base al 4,7% que havia al mes de setembre.

PER TANT, DEMANEM RESPONSABILITAT A UN EQUIP DE GOVERN, QUE SEMPRE S’HA OMPLERT LA BOCA DIENT QUE REALITZARIA PRESSUPOSTOS PER LES PERSONES. DONCS SI ÉS AIXÍ, CONGELIN O REBAIXIN ELS IMPOSTOS I TAXES PEL 2009.