divendres, 4 d’abril de 2008

El "meme" de l'aigua

Amb aquesta entrada vull contestar el meme que m’envia el Sr. Carrillo:

1.- Si la concessió del transvassament de l’Ebre al Camp de Tarragona presenta a dia d’avui una reserva de 21 Hm3/any i a Tarragona es pretén vendre la quantitat de 4,4 Hm3/any. Com és possible que aquest estiu ens quedem sense aigua a Tarragona?

Aquesta pregunta no l'entenc gaire, doncs l'aigua que ens vendrem, no és de l’Ebre si no dels pous de Tarragona. I això és bàsicament així perquè els del tripartit no poden parlar de l'Ebre, ni tocar aigua del riu, sense permís de Madrid.

Fer servir els nostres pous te molts riscos, però en tot cas, aquí en tens un exemple: Ara començaran les obres de descontaminació dels mercuris del llit del riu a Flix. Es una feina molt delicada, i si te algun problema de remoure els fangs del riu, tindrem que parar el mini-transvasament, com ja ha passat altres cops, per contaminació de l'aigua.. Si ens venen les nostres reserves a Barcelona, i això passes, que farem?


2.- Si el polígon d’explotació dels aqüífers de la conca interna del Francolí anomenat “P1. Nord-oest Ventalls” presenta un cabal d’explotació autoritzat de 19,3 Hm3/any, com es pot assegurar que exportant 4,4 Hm3/any aquests aqüífers es salinitzaran al cap d’un any?

Molt senzill,fes-te a mans, el pla d'ordenació d'extraccions, de l'ACA de febrer de 2007 (està a internet.) . Aquest pla qualifica l’aqüífer del Francolí -Gaia, com a sobre explotat i en risc de salinització, i que sols te un excedent de 2,09 hm3 en la zona on volen explotar els aqüífers. I això fa mes d'un any, suposo que la situació ara és molt pitjor. Per tant el risc és evident, i algú ens està mentint.


3.- Si tenim tan poca aigua al Camp de Tarragona que no es poden cedir 4,4 Hm3/any, com pot ser que a l’Aprovació Inicial del POUM de Tarragona que van proposar els grups municipals de CiU i PP en plena sequera es proposés la creació d’urbanitzacions de baixa densitat a la Móra-2 o al Pont del Diable?

Que vol que li digui, les densitats o no d'edificació son les que permet la llei, i nosaltres a Tarragona, amb els nostres recursos, els actuals podem seguir creixent moderadament i racionalment, a més vostè sap que qualsevol pla general porta com a suport un estudi mediambiental que avala, la viabilitat del pla, i el POUM de Tarragona també el duia.

2 comentaris:

Joan Miquel Carrillo ha dit...

Sr. Aregio,

En primer lloc, em trec el barret davant la seva participació en aquest "meme" i constato que quan es debat amb dades i amb criteris no sentimentals els resultats són molt més positius... i ens permet conèixer una altra cara dels nostres polítics, molt més professional. L'animo a continuar per aquest camí.

Pel que fa a les seves respostes:

1. La pregunta és senzilla. Si passés una desgràcia i els pous es contaminessin o es salinitzessin, encara tenim un romanent de 21 Hm3/any de la concessió de l'Ebre, quan a TGN en consumim 10,6. Amb això el que li volia dir és que a TGN, en el pitjor dels casos, no ens quedarem sense aigua. A banda, d'aquí uns 3 anys hi haurà una dessalinitzadora a Cunit que generarà 60 Hm3/any si no m'erro. Ara bé, la seva aportació sobre les obres de Flix és nova per a mi i constitueix un motiu de reflexió. Potser s'haurien de paralitzar aquestes obres fins que passés la crisi (mitjans de 2009). Però és una dada de gran interès.

2. També és molt important aquest punt. Segons el POE, hi ha 3 polígons d'explotació, P1, P2 i P3. Vostè parla del P2, que té l'excedent (o reserva) de 2,09 Hm3/any que vostè comenta amb declaració de sobreexplotació. Però el P1 té un excedent de 4,41 Hm3/any sense declaració de sobreexplotació. El P3 no té cap excedent o reserva i està sobreexplotat. Jo tinc entès que les extraccions són del polígon P1. De fet, les quantitats encaixen perfectament. En aquest cas, això ens ho haurien d'aclarir els que manen o vostè mateix. Perquè si es treuen 4,4 Hm3 del P2, doncs no em semblaria bé, doncs aniria en contra del POE que ells mateixos van aprovar. Però el Sr. Balart al seu bloc diu que els pous són del P1. Això s'hauria d'aclarir. Si fossin del P1 vostè seguiria en contra?

3. En aquest punt, podríem discutir fins a l'infinit. Les polítiques d'aigua van íntimament lligades a les polítiques urbanístiques. Vostè diu que compleix la Llei i és clar que sí, però aquí no es tracta només d'això sinó de pensar el llarg plaç. Però ja li dic que es tracta d'un tema de gran extensió que no podem debatre aquí.

Finalment, és un plaer debatre amb vostè.

Rebi una cordial salutació.

feliu ha dit...

Sr. Carrillo, miri Tarragona manca aigua, des de el temps del romans.
Qualsevol cessió d'aigua d'on sigui, merma les reserves i aumenten els riscos de salinització i de contaminació.
No es millor treura aigua d'on en tenen i en tindran ? com el Roine, i no d'on no han estat mai exedentaris com Tarragona, perqué LLeida i Girona, zones humides han dit no? i el de Tarragona hem de dir sí.
Que hi ha una necesitat puntual d'aigua potable? dons que aquesta es reservi nomès per les persones i en sobrarà per tot arreu i la no potable cap a la industria i rec agrícola, i si aquesta s'esgota, doncs la conca que li toqui ha de patir restriccions, sense tocar la de boca. També caldria arreglar les canonades i reaprofitar els usos. En tot una falta de previssió i de tansparencia dels politics governans, que agafats en la seva propia tramps i negligencia, ara només poden acudir a la solidaritat, perque no han tingut responsabilitat.