divendres, 2 de novembre de 2007

LA FAÇANA MARÍTIMA

El senyor Francesc Vallès es felicita per haver aconseguit, amb una esmena sobre el pressupostos que presenta el seu propi partit, una partida de 1.000.000 d'euros, per, segons diu ell, iniciar el projecte de Façana marítima.

D'entrada notar que els pressupostos generals de l'estat un cop més passaven de la Façana Marítima tot seguint la inèrcia de paralització que va generar la manipulació que amb aquest tema s'ha fet des del PSC De Tarragona.

Tenim serioses dubtes sobre què està passant amb el projecte de Façana Marítima que, tots estarem d'acord, és fonamental pel futur de Tarragona. De moment no sabem de quin projecte està parlant el senyor Vallès. Està parlant del projecte presentat per l'Ajuntament de Tarragona, I que consta d'un conveni signat pel Govern de la Generalitat –amb el seu Conseller en Cap del moment senyor Josep Bargalló, I pel senyor Joaquim Nadal, Conseller de Política Territorial d'alhesores I d'ara- I els representants de l'equip de govern, I sempre recolzat per l'oposició socialista? O bé el senyor Vallès està parlant de l'avantprojecte presentat per la Direcció General de Política Territorial en el seu Pla Director, I que fins el 10 de Desembre d'aquest any està en període d'al·legacions?

De quin projecte parlem? Hi ha algú de l'equip de govern de la nostra ciutat que tingui clar quin projecte de Façana Marítima té, ara per ara, aquesta ciutat?

El senyor Vallès ha de saber que estudis la Façana marítima té fets tots els pertinents. Així ho va reconèixer el senyor Llort en una entrevista al Diari. Estudis de viabilitat tècnica. Qui no té cap estudi de viabilitat és l'avantprojecte amb el que la Generalitat del tripartit vol endarrerir el projecte una cop més.

Senyor Ballesteros, I vostè en quina ciutat viu? L'avantprojecte que vostè va acollir, com tot el que ens arriba de Barcelona, amb gran joia, suposa foradar la ciutat. Foradar Tarragona, I ho dic amb coneixement de causa, pot arribar a ser molt complicat, I és més, desprès del desgavell de l'AVE, tenim seriosos dubtes de que l'Estat vulgui foradar res més. Segons diu la lletra del projecte, el tren passaria per sota de l'Avinguda Marquès de Montoliu. Realment,
aquesta és una opció realista? El senyor Vallès parla de compromisos pels pressupostos posteriors al 2008. Quin tipus de compromís? Tenim algun document que ho provi?

Com passa en molts altres temes estratègic i prioritaris de la nostra ciutat l'únic que aquest Ajuntament ha sabut fer és generar confusió. El lideratge del Senyor Ballesteros ens preocupa, I molt.

Exigim una posició clara I contundent per part del senyor Ballesteros que, definitivament ha de deixar de ser el cap de gabinet del senyor Sabaté. Si no volen posar en pràctica un projecte de Façana marítima que està llest per començar a rodar, que va ser recolzat pel PSC I per la Generalitat del Tripartit que ho diguin. Si vol fer cas a Barcelona I deixar que la Generalitat decideixi sobre el que és millor per Tarragona que ho digui, això sí però que ens expliquin les conseqüències en termes de temps i euros que ens costarà a tots plegats.

I per últim: on està el tarannà dialogant del senyor Ballesteros? Quin tipus de participació ha considerat per canviar de sobte I sense avisar un projecte de ciutat com aquest? I si finalment del que estem parlant és de dedicar 1.000.000 d'euros per realitzar estudis de viabilitat destinats a decidir què fer amb l'avantprojecte de la Generalitat, quines explicacions donarà pel retard que això comportarà per la ciutat? El PSC, tal I com reconeixen els seus socis de govern tripartit, no va voler posar en marxa el projecte de Façana Marítima per raons purament electoralistes, ara quines raons tenen per continuar endarrerint el desenvolupament de Tarragona?

1 comentari:

benjamí ha dit...

I pensar que en el projecte de la façana hi anaven centenars de pisos de protecció oficial i ara es malbaratarà el sòl i a més es produirà una barrera ferroviaria per el nord i sud de Tarragona foradant mitja ciutat. Que deu en agafi confessats.